آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۶

مقایسه هزینه عوارض خروج از کشور در ایران و بقیه کشورها – سکونت گاه انسانی 0

مقایسه هزینه عوارض خروج از کشور در ایران و بقیه کشورها – سکونت گاه انسانی

روزنامه هفت صبح – علی هادی زاده: اگر لایحه عوارض خروج از کشور تصویب شود رسما تبدیل به کشوری می شویم که بیشترین میزان عوارض مسافرتی به نسبت میانگین حقوق را دریافت می کند