دسته: تاریخ و جامعه

کافه‌ها در تهرانِ دگرگون شده – سکونت گاه انسانی 0

کافه‌ها در تهرانِ دگرگون شده – سکونت گاه انسانی

کافه‌ها چگونه به یکی از چالش‌های متجددان و سنت‌گرایان بدل شدند روزنامه شهروند: روایتی که جعفر شهری در کتاب «طهران قدیم» درباره یکی از کافه‌های پرآوازه تهران در اوایل دوره پهلوی اول ارایه می‌دهد،...

احترام به قانون برای آرامش خودمان – سکونت گاه انسانی 0

احترام به قانون برای آرامش خودمان – سکونت گاه انسانی

روزنامه همشهری: اگر همین چند سال قبل، به تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی می‌رفتیم، نخستین نکته‌ای که به چشم می‌آمد چیزی شبیه به میدان جنگ بود؛ میدان جنگی که هرکس در آن می‌خواست راه...

مرگ در حبس؛ از سعید امامی تا سیدامامی – سکونت گاه انسانی 0

مرگ در حبس؛ از سعید امامی تا سیدامامی – سکونت گاه انسانی

خبر گزاری ایسنا: جای مرموزی است. تصور بیشتر آدم‌ها از اتفاقات داخل آن، زاییده فیلم‌ها یا در بهترین حالت، حاصل خاطرات راست و دروغ کسانی است که پایشان به آنجا باز شده است