برچسب: کودکان کار

دعا می‌کنم خدا بیاید… – سکونت گاه انسانی 0

دعا می‌کنم خدا بیاید… – سکونت گاه انسانی

کودکان کار افغانستانی از وضع دستفروشی در خیابان‌های شهر می‌گویند روزنامه شهروند – اعظم سلامتی: تشکیل دولت مرکزی افغانستان دلیلی شد تا بسیاری از پناهندگان افغانستانی در ایران از سوی کمیساریای عالی پناهندگان و...